Články

Dornova metoda

zdroj: http://dornovametoda-zvirata.cz/

Dornova1

Základní a nejdůležitější význam Dornovy metody je navrácení kloubů a obratlů do fyziologické, tedy správné polohy. Je to jemná manuální terapie prováděná v dynamice svalového aparátu. Toto se děje volným a přirozeným pohybem za aktivní účasti pacienta. Tímto pohybem se obchází svalová ochrana, zaměstnané svaly nám umožní volnou manipulaci s klouby i obratli. Zároveň dochází i k uvolnění blokád ve tkáních a na energetických drahách. Navrácením kostí na své fyziologické místo se vyrovnává celková statika i dynamika. K této terapii používáme pozorovací a hmatové techniky.

Pracujeme pouze dotykem rukou. Palcem, pěstí či dlaní vyvíjíme tlak na napravovanou kost či kloub. Dornova metoda je velmi bezpečná, pracujeme za kývavých pohybů do prahu bolesti.

Lidmi i zvířaty je tato metoda velmi dobře přijímána. Předpoklad úspěchu je aktivní spolupráce.

Naše heslo je:  Společnými silami dosáhneme cíle.

Dornova metoda je jednoduchá, efektivní a rychlá možnost, jak nastolit rovnováhu v organismu. Je třeba si však uvědomit, že organismus potřebuje čas, aby se s novým vzorcem vyrovnal a naučil se opět správně (fyziologicky) pracovat. Proto je třeba trpělivost. Tyto změny mohou trvat i několik dnů po terapii.

Dornova metoda je metoda, která funguje pouze při dodržení metodiky – to znamená jednotlivých, po sobě následujících úkonů. Každý tento úkon má svá opodstatnění ve statice i dynamice pohybu a jeho vynechání snižuje účinky této terapie. Úspěšní terapeuti Dornovy metody nevynechají jediné místo na těle a pečlivě ošetří všechny klouby, obratle a kosti.

 

Jak pomáhá rehabilitace pomocí Dornovy metody psům?

 

Dornova metoda pro psy má velký význam v péči o opěrný aparát. Tato metoda celostně ošetřuje psí páteř, klouby a měkké tkáně a usazuje v psím těle všechny složky kosterní soustavy do správné -fyziologické polohy. Jak a kdy vznikají chybná postavení kostí v psím těle?

Dornova metoda pro psy ve sportovním zatížení

V psích sportech dochází často k pádům, srážkám, nárazům do překážek. Každé zranění či chybné vzorce pohybu ovlivňují stav psí páteře a kloubů. Při zátěži a tréninku, kdy je zapotřebí ohebnost, síla, koordinace, rovnováha a vytrvalost psího těla se posuny kostí projevují různě. Kulhání psa, změna pohybových vzorců v psím těle, pracovní výkony a ochota psa k práci jsou narušeny. Někdy se zdravotní stav psa jeví jako bezproblémový, ale při náhodném či cíleném doteku začne pes projevovat zvýšenou citlivost.

Dornova metoda pro psy po operacích a velkých úrazech

Při operacích je pes uveden do narkózy. V tomto stavu jsou vyblokovány ochranné mechanismy svalového korzetu, který chrání správnou polohu kostí. K posunům kostí v psím těle dochází při nešetrné manipulaci v narkóze, při pokládání zvířat do operační polohy bez dostatečné fixace páteře a následně při chybné manipulaci majitelů s bezmocným zvířetem. K druhotným komplikacím patří také jizvy a srůsty, které svým tahem ve fasciích ovlivňují postavení kostí a kloubů v psím těle.

 

Dornova metoda pro štěňata

Tato šetrná rehabilitační technika je vhodná pro psy od narození. Při těžkých porodech lze pozorovat zaklínění hlavičky, které lze pomocí Dornovy metody pro psy velmi účinně řešit. Stejně tak může Dornova metoda pro psy pomáhat při vývoji kloubů, kdy při systematickém a jemném ošetření můžeme zvrátit nepříznivý vývoj kloubů. Navíc správná poloha kostí v psím těle je ve štěněcím věku nesmírně důležitá. Jen tak se může organismus vyvíjet bez nebezpečí deformací díky získaným mechanickým posunům.

 

Dornova metoda pro psy v domácím prostředí

Majitelé psů společenských plemen si mnohdy neuvědomují, jak může manipulace se psím tělem ovlivnit zdravotní stav psího kamaráda. K nejčastějším chybám patří nešetrné utírání tlapek, trhání a zvedání za ocas, trhání za obojek, použití flexi vodítka u aktivních psů, nakládání do auta bez respektu k potřebám psa, pohyb na plovoucích podlahách. Všechny výše uvedené úkony opakovaným vzorcem dlouhodobě poškozují psí páteř a psí klouby. Pozornost je třeba věnovat taky výběru psích salonů. I zde může nešetrné zacházení s pejskem, vyvazování či neuvážené používání šibeničky poškodit psí opěrný aparát.

Dornova metoda pro psy z množíren a útulků

Díky naší letité zkušenosti při záchraně psů z množíren je tato manuální terapie pomocí Dornovy metody pro psy nezbytnou pomocí při celkovém ošetření psů ve velmi špatném fyzickém i psychickém stavu. Tato zvířata byla zavřena v malých prostorech, bez možnosti pohybu, nekvalitně živena a vystavena psychické zátěži. Dornova metoda těmto psům pomáhá k návratu do fyziologického stavu a řeší i psychické vzorce v pamětích tkání. Práce s takto poškozenými zvířaty patří k velmi zodpovědným.

Nejčastější problémy, které dokáže Dornova metoda pro psy řešit

Nesprávné postavení kostí v kloubním pouzdru, rotace a propady obratlů, posuny křížové kosti a pánve, blokády krční páteře a týlní kosti, ztuhlost psího těla a další kombinované problémy psího kosterního aparátu. Dornova metoda pro psy navozuje nejen balanci v pevné složce, ale taky významně ovlivňuje psychiku zvířete, kdy po fyzické úlevě nastává i úleva psychická.

 (přejato ze stránek http://dornovametoda-zvirata.cz/ )

dornova2

 

Ošetření Dornovou metodou je možné domluvit také v naší ordinaci.

PAMATUJTE, DORNOVA METODA JE NEJÚČINNĚJŠÍ JAKO PREVENCE!

Velice vhodná je u aktivních sportujících a pracovních psů, kde pomáhá jako prevence rozvoje závažných chorob postihující kloubní a kostěný aparát psa ve starším věku.

Protože co je v kostře mechanicky posunuté, vybočené, vyrotované a pokřivené, to nemůže opravit žádný lék, ani žádná kloubní výživa. Tyto nerovnosti v psím opěrném aparátu nejsou vůbec vzácné, téměř každý pejsek nějaké má. Toto ani nemusí mít žádné klinické příznaky a může se projit až za několik let, kdy už může být pro nápravu pozdě.

Tak jako si lidé dopřejí jednou za čas masáž, dopřejme i svým pejskům ošetření opěrného aparátu. :-)

 

MVDr. Lucie Kulatá