Články

Přerůstání řezáků u králíků

20150715 115442

…stříhat nebo uspat a brousit?

problematika přerůstajících řezáků u králíků je komplikovaná; přerůstají proto, že nedoléhají správně na sebe, takže se nemohou obrušovat, což je u králíka v 95 % případů způsobeno tím, že přerůstají stoličky uvnitř dutiny ústní a králík tím pádem při žvýkání neuzavře dutinu ústní úplně, ale tlamička zůstává vepředu pootevřená, čímž řezáky přerostou. Přerosty stoliček vznikají z více příčin najednou. Predisponovaná jsou zakrslá plemena, zejména Teddy králíčci. Nejdůležitější příčinou bývá nedostatek vlákniny ve stravě (králík musí jíst hlavně seno, traviny, byliny, občas zeleninu; časté podávání zeleniny, ovoce je nevhodné, suché pečivo nebo zrniny jsou nevhodné), dále nedostatek pobytu na slunci a tím nedostatek vitaminu D, což způsobí odvápnění kostí - a to zejména čelistí. Ovoce, obiloviny a zrnité směsky obsahují obrácený poměr vápníku a fosforu ve stravě, což opět způsobuje odvápňování kostí. Jakmile jsou kosti čelistí "řídké", tlak na stoličky při žvýkání způsobí jejich "křivý" růst, ty potom na sebe špatně naléhají a přerůstají, tvoří se na nich výrůstky, které zraňují jazyk a tváře.

Je třeba si uvědomit, že výživa králíka v králíkárně, který je za půl roku poražen pro lidský konzum, může vypadat úplně jinak – pečivo, zrniny, zelenina bývá běžná. U zakrslého králíčka, od kterého očekáváme, že s námi bude žít 6-10 let, musíme stravu co nejvíce přizpůsobit jeho přirozeným podmínkám, aby čelisti a zuby pracovaly správně. V tomto případě tím hůře pro nás, že zakrslý králík má často anatomicky změněné poměry (příliš úzká nebo krátká čelist), což nám situaci ještě ztěžuje. Pobyt na slunci by měl být alespoň občas zajištěn.

V 5 % případů může za přerůstání řezáků vrozený předkus nebo poúrazový stav.

Z tohoto důvodu je důležité vždy vyšetřit celou dutinu ústní a zjistit/vyloučit problém na stoličkách. To lze orientačně i v ambulanci prohlédnutím tlamičky otoskopem nebo laryngoskopem, vhodné je i RTG vyšetření.

V ordinaci vše majitelům vysvětluji na modelu lebky a obrázcích, aby si problém uměli lépe představit, a též probíráme složení potravy.

Stříhání zubů kleštěmi nebo nůžkami se ve veterinární stomatologii drobných savců považuje za týrání zvířat a za profesní chybu a spousta veterinářů pracuje již na tom, aby bylo plošně zakázáno. A to z těchto důvodů:

 1)  králíka ustřihnutí zubu bolí úplně stejně, jako by to někdo provedl nám, i když to na sobě nemusí dát vědět (přirozeně tato zvířat mají zakódováno skrývat bolest), a to tím více, čím se střihem blížíme k zubní dřeni. Může se to projevit jen sníženým příjmem krmiva v pár dnech po provedení.

 2) při stříhání dochází často k mikroskopickým zlomeninám ve sklovině, které jsou vstupní branou infekce do zubu, velice často, a to zvláště po opakovaném stříhání, nakonec králíkovi hrozí vznik abscesu,

 3) při stříhání vznikají torzní síly, které vždy nahnou zub v zubním lůžku kosti, takže příště poroste ještě křivěji a šance na návrat k normálnímu růstu klesá.

Cílem ošetření zubů u králíka v anestezii je - důkladně prohlédnou všechny stoličky, odhalit výrůstky a ty zkrátit, odhalit přerosty a ty zabrousit a upravit skus tak, aby řezáky doléhaly na sebe tak, jak mají. Dále zakrátit řezáky bez rizik popsaných výše a brusným kotoučkem vytvarovat zuby do fyzologického skusu. V mírných případech toto s úpravou krmiva může stačit k návratu k normálnímu skusu. Někdy je potřeba proceduru 1x nebo i vícekrát zopakovat. U velmi špatně rostlých řezáků, které nemají šanci růst zase správně, není jiné řešení než jejich extrakce. Takový králík má potom do smrti klid, dokáže se totiž najíst i bez nich (zpravidla je při špatném růstu stejně nemůže používat). Stejná situace je i u králíka, kterému se již vytvořil absces. Bez chirurgického řešení samotná antibiotická léčba není úspěšná.

Z těchto důvodů nejsme zastánci stříhání nebo krácení zubů králíků kleštěmi.

MVDr. Lucie Špačková