Články

Domácí INFÚZNÍ TERAPIE

Kanyla

-          do žíly packy zvířete byla pomocí vpichu vpravena nitrožilní kanyla (na obr. vlevo), jehla (uprostřed) byla odstraněna, v žilce zůstala pružná hadička se vstupem pro nasazení stříkačky/infúzní hadičky (vpravo)

 

kanyly

Infuzní set (souprava)

-          jde o hadičku vedoucí tekutiny z lahve do kanyly a žíly zvířete

-          průtok tekutin se ovládá kolečkem, které se pohybuje nahoru a dolů; poloha úplně dole ucpe hadičku a tím zastaví průtok tekutiny, poloha až nahoře nechává hadičku volnou pro plný průtok

-          na konci hadičky je nasazené víčko, pod ním je závit k našroubování na kanylu

-          nahoře je silná plastová jehla pro vpich do infúzní lahve

 

infuzní set

 

Lahev s roztokem

-          má na svém dně oko, pomocí kterého lze lahev zavěsit do výšky v obrácené poloze hrdlem k zemi

-          v hrdle jsou dva vstupy, širší použijeme pro vpich infusního setu (druhý slouží pro vpichování individuálních léčiv do roztoku jehlou a stříkačkou)

-         

PŘÍPRAVA KAPAČKY

Na infúzním setu stáhneme kolečko až dolů (úplně zaškrtíme), potom jehlu setu vpíchneme přes vstup do infúzní lahve. Lahev zavěsíme do výšky, aby na tekutinu působil gravitační spád. Kolečko setu vytáhneme až nahoru (úplně uvolníme průtok) a propláchneme infúzní set až dolů. K tomu obvykle není potřeba sundávat víčko na konci hadičky (slouží k tomu, aby konec hadičky zůstal sterilní). Znovu stáhneme kolečko k zaškrcení. Takto je kapačka připravená. Lahev i se setem položíme do teplé vodní lázně, aby nebyl roztok studený a neochlazoval tělo zvířete.

PROPLACH ZAVEDENÉ KANYLY

Hadička v žíle zvířete je omývána krví a může se stát, že se malé množství krve v hadičce srazí a tím ji ucpe. Proplach je stříkačka s fyziologickým roztokem. Odšroubujeme víčko kanyly, nasadíme stříkačku a stlačujeme píst, dokud odpor nepovolí a tekutina nejde snadno vtlačit.

NAŠROUBUJEME na kanylu infúzní set. Zavěsíme lahev do výšky a pustíme kolečko ke středu; rychlost kapání určí veterinární lékař, obvykle kapeme 1 kapku za 3-5 vteřin po dobu 1-2 hodin opakovaně během dne.

KDYŽ KAPAČKA NEKAPE

Nejčastější příčina:

-          Ucpaná kanyla --> propláchneme

-          Zalomená trubička kanyly v žíle (kanyla se sesunula z hřbetu packy na stranu) --> pokusíme se i s lepenkou kanylu narovnat

-          Nemáme infúzní lahev dostatečně vysoko, spád má malou sílu

-          Zvíře zaujalo polohu, kdy má ohnutou packu a tím ohnulo i trubičku kanyly, čímž se ucpal průtok --> zkusíme nožku zvířete narovnat, nejlépe natáhnout dopředu

DRŽÍME PALCE!