Články

PŘEDOPERAČNÍ OPATŘENÍ

1) ujistěte se, že je zvíře v dobrém zdravotním stavu, není vyhublé ani obézní, netrpělo v předchozích 14 dnech nemocí nebo nebralo antibiotika, nebylo v předchozích 14 dnech očkováno (neplatí při akutních a kritických stavech)

2) pokud zvíře užívá dlouhodbě nějaké léky, zapište si jejich název a nezapomeňte je sdělit veterináři

3) pokud zvíře už někdy podstoupilo zákrok v anestezii a objevily se nějaké komplikace, nezapomeňte je sdělit veterináři

4) nezapomeňte také sdělit projevené alergické reakce

5) operace není ideální podstupovat ve dnech nadměrných venkovních teplot (letní pařáky), protože se zvyšuje riziko infekce a vyšší je i "bio zátěž" na organismus, což ovlivňuje rekonvalescenci

6) kastrace fen je ideální 1-2 měsíce po hárání (z důvodu nejlepší poddajnosti tkání, tzn. snazší chirurgická práce, menší dráždění tkání, menší bolestivost a rychlejší zotavení)

7) v den zákroku se pokuste chovat klidně, extrémní nervozita přenáší úzkost i na pacienta

8) před zákrokem by měla být dodržena 6-8 hodin hladovka, z důvodu možného zvracení a vdechnutí zvratků, protože při anestezii zvíře plně neovládá polykací reflex, vodu není třeba omezovat (nebo stačí 1-2 hod před zákrokem)

9) je velmi zodpovědné nechat zvíře před zákrokem projít předoperačním klinickým vyšetřením, příp. odběrem a vyšetřením krve a kardiologickým vyšetřením, výsledky pomůžou eliminovat vznik komplikací během a po zákroku, případně včas odhalit počátek onemocnění, které je možné dříve řešit

1O) zvíře by nemělo přijít nadměrně zašpiněné, zvyšuje se tím riziko infekce operační rány